Bautischler in
Silverhand
Kriessern, Schweiz
vor 6 Tg.
source : Europajobs

Oferujemy :

 • zatrudnienie na warunkach szwajcarskich szwajcarski Pracodawca (nie w delegacji)
 • atrakcyjne wynagrodzenie 34,36 CHF brutto / godzinę oraz w dni pracy na montażu dieta za każdy pracujący dzień w wysokości 18,00 CHF netto
 • zakwaterowanie zorganizowane przez Pracodawcę
 • składki oraz podatki odprowadzane w Szwajcarii przez Pracodawcę
 • możliwość pracy w nadgodzinach (jeśli opcja ta jest niedostępna informujemy o tym)
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz długofalowej współpracy
 • wsparcie naszych Konsultantów w koordynowaniu zatrudnienia
 • możliwość regularnych zjazdów do Polski
 • ubezpieczenie dla Pracownika i jego rodziny
 • respektowane prawo do urlopu
 • nasze usługi są bezpłatne (m. in. tłumaczenie oraz profesjonalne przygotowanie CV w j. niemieckim na potrzeby rekrutacji) Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy :
 • montaż kompletnego wyposażenia wnętrz z drewna (również elementów wyposażenia hoteli, lokali gastronomicznych)
 • budowa kompletnych drewnianych zabudów kuchennych
 • budowa oraz montaż szaf drewnianych
 • montaż okien i drzwi
 • obróbka ręczna i maszynowa różnego rodzaju drewna
 • praca w warsztacie oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych (praca na montażu) Wymagania :
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego
 • doświadczenie na ww. stanowisku
 • prawo jazdy kat. B i samochód Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art.
 • 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016 / 679 (dalej : Rozporządzenie ), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji.

  Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak (ul.

  Garbary 35 / 9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 7822), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej : Silverhand lub Administrator ).

  Jestem świadomy / świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE / EOG, który zlecił Silverhand wykonanie usługi.

  Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m.

  in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia).

  Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) 3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art.

  9 Rozporządzenia : adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.

  Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy / świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Silverhand, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji.

  Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

  Zobowiązuje się też nie przekazywać Silverhand moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art.

  10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem / byłam wcześniej karany / karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego (lista tych osób znajduje się na stronie internetowej

  Melde diesen Job
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Bewerben
  E-Mail
  Klicke auf "Fortfahren", um unseren Datenschutz-und Nutzungsbestimmungen zuzustimmen . Du kriegst außerdem die besten Jobs als E-Mail-Alert. Los geht's!
  Fortfahren
  Bewerbungsformular